21 7 De salarissen bedragen op 31 December 1915 voor: f 1700,— f 2400,— 1300,— 1600,— 1200,— 750,— 850,— 900,- 800 per maand. 900,— 600,— 700,— 600,— 1 Hoofdopzichter le klasse 1 Hoofdopziehter 2e klasse 1 Hoofdopzichter 2e klasse 1 Hoofdopzichter 2e klasse 3 Hoofdopzichters 2e klasse 1 Staalbaas ’s-Gravenhage 8 Opzichters 3 Opzichters 3 Opzichters 2 Opzichters 2 Opzichters 4 Assistent-opzichters 1 Assistent-opzichter 1 Magazijnbediende 1 Machinist 3 Portiers 1 Administrateur-boekhouder 1 Adjunct-boekhouder 1 le Klerk 2 2e Klerken 1 2e Klerk 1 2e Klerk 1 2e Klerk 2 Schrijvers 1 Schrijver 2 Schrijvers 1 Schrijver 1 Congierge 2) 1 Geldophaler 1 Bode I 1150,— 1000.- 900,— 2200,— 1600,— 1300,— 900,— 850,— 750,— 700,— 720,—J 650,— 50 41,66 900,— j 950,— i 700,—i f 1700,— 1600,— 1500,— 1400,— 1350,— 1 1600,— 1200,— 1160,— 1100,— 1050,— L 950,— 1050,— 1000,— 900,— 2200,— 1400,— 1100,- 900,— 1100,- 900,— 750,— 900,- 600,— 1600,— 1300,— 1000,— AMBTENAREN. BETREKKING. n n n n 600,— n 500,— j JJ op 31 Dec. I 1915. I 1) Met genot van vrije woning, vuur en licht, benevens een vaste persoonlijke toelage van f 200,— Jj Met genot van vrije woning, vuur en licht, benevens een vaste persoonlijke toelage van f 100,—. Jaarwedde. Minimum, j Maximum. 850,— 750,— n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 801