21 *1$ 8 f 2000,— f 2600,- 1750,- 1350,— 1050,— 1350,— 750,— 1050,— 1050,— 650,— Naar aanleiding van de vaststelling der Verordening, regelende de bezoldiging van de onder het Ambtenaren reglement vallende Ambtenaren en Beambten, (No. 26 1915), werden voor het ter perse gaan van dit verslag de rangen en salarissen der ambtenaren by dezen dienst opnieuw vast gesteld en zyn thans, gerekend te zijn ingegaan op 1 Octo ber 1915 voor: 1100,— 750,— 800,— 650,— 1 Hoofdopzichter 1 Opzichter le klasse 1 Opzichter le klasse 1 Opzichter le klasse 3 Opzichters le klasse 1 Opzichter le klasse 8 Opzichters 2e klasse. 3 Opzichters 2e klasse. 3 Opzichters 2e klasse. 1 Opzichter 2e klasse 2 Opzichters 2e klasse. 2 Opzichters 3e klasse. 2 Opzichters 3e klasse. 1 Opzichter 3e klasse 1 Magazijnmeester 2e klasse 1 Magazijnbediende 1 Machinist 2e klasse 1 Teekenaar 3e klasse. 1 Portier2) 3 Portiers 1 Administrateur-boekhouder 1 Boekhouder 2e klasse 1 le Klerk 2 2e Klerken 1 2e Klerk 9 tdl I „2300,— 1500,— 1100,- 650— f 2000,— 1650,— 1550,— 1450,— 1400,— 1800,— 1350,— 1300 1250,— 1200,— 1100,— 900,— 850,— 750,— 1250,— 1050,— I io5o,- 800,— 1050,— 950,— 3000,— I 1625,— 1200,— 950,- 900,— 3000,— 2000,— 1400 1050,— 1450,— 1150,— 1200,— 1050,— VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. BETREKKING. op 31 Dec. j lino. n n n y> n T> n 0 Genoot reeds meer dan het voor zyn raii| Jaarwedde. Minimum. Maximum. i) Genoot reeds meer dan het voer zijn rang vastgeetelde maximum. en Z) Genieten vrije woning, vuur en licht zonder 10 pCt. aftrek van het minimum hunner wedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 802