I I S b 21 W 11 20 van 3 1 1 18 13,50 14,70 Transporteeren. 197 14,— I 13,50 18 77 I 4 2 2 1 3 2 1 5 3 2 3 4 3 2 6 4 zaam zijn, met vermelding van de minimum- en maximum- loonen aan die betrekkingen verbonden. 3 S machine in den voormiddag Voerlieden voor het opnemen van veegvuil Voerlieden voor zieken- en lijken- vervoer en ontsmetting Voerlieden voor nachtdienst Staal-voerlieden Schuitenvoerders Tonnenwisselaars Voerlieden voor diverse werkzaam heden f 16,20 15,— 15 Voorlieden ambachtswerkplaatsen Hoefsmeden Wagenmakers Timmerman le klasse Ververs le klasse 2e le 15,20 a 14,70 14 15,- 14,— 14,50 I 14,— 13,— f 18,— 16,80 16,80 16,80 a 16,80 15,20 a 16,80 a 15,20 a 15,20 15,70 15,20 14,20 Smid Smeden 2e Machinebankwerkers 2e klasse i Zadelmakers Schoenmakers 6 Helpers by de ambachtslieden Voorlieden (straatreiniging, stal- dienst, enz.) Stalknechten. Voerlieden voor het ophalen huisvuil Voerlieden voor instructie aan auto bestuurders Voerman voor het scheppen van straatkolken in den voormiddag. Voerman voor werken met veeg- n A A ..AA..... J .j A. WERKLIEDEN (LOONEN EN WERKTIJDEN). Loongrenzen. BETREKKING. 1» n n 6 I Minimum. Maximum. n a 15,— a 15,- n 14,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 805