21 13 - 9.533,73 14.706,71 12.844,98 12.490,51s 10.520,56 5.631,50s 5.623,11s 8.219,03s 11.050,71 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1487 1539 1638 1280 1337 264 442 209 269 10.734,58s 16.413,05 14.765,34 13.751,01s 11.855,19 6.364,37 6.716,19s 8.976,05 11.814,38s 1.200,85s 1.706,34 1.920,36 1.260,50 1.334,63 732.86s 1.093,08 757,01s 763,67s 8121 8834 7585 7652 6799 3153 3195 4232 5758 413 477 393 409 351 251 205 215 207 499 585 458 500 430 315 278 285 296 6634 7295 5947 6372 5462 2889 2753 4023 5489 86 108 65 91 79 64 73 70 89 Aan ziekengeld werd betaaid in: 19O7')i 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 In den loop van dit jaar werd in 16 gevallen door de Rtfksverzekeringsbank vrye geneeskundige hulp verleend, terwyl 8 aangiften niet als ongeval werden beschouwd en 27 gevallen losse werklieden betroffen., In 35 gevallen werd een tijdeiyke uitkeering en in 3 ge vallen een voorloopige rente toegekend. De maatregel dat aan losse werklieden, wien een ongeval WERKLIEDEN (ONGEVALLEN EN ZIEKTE). Gewone ziekte. Ongevallen. Totaal. Jaar. 1) In 1907 en vorige jaren werden de Zondagen als ziektedagen medegeteld. Jaar. Aantal dagen. Aantal gevallen. Aantal dagen. Bedrag der kosten voor de Gemeente. Aantal dagen. Uitbetaalde ziekengelden. Aantal i gevallen. Terug ontvangen uitkeeringen I Rtfksverzekerings- bank. I Aantal gevallen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 807