21 17 Afd. I. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Inrichtingen. Op den 31sten December 1915 waren by dezen dienst in gebruik de navolgende inrichtingen, gebouwen enz.: materieel, de aanschaffing van automobiel-voertuigen, het in meerdere mate in eigen beheer uitvoeren van het onderhoud van materieel en inrichtingen, deden de behoefte aan een goed ingerichte administratie voor dit belangrijke onderdeel van den dienst sterk gevoelen. Derhalve werd voor den dienst der werkplaatsen een afzonderlijke administratie in gericht volgens het kaartsysteem. 1. het kantoorgebouw Brouwersgracht 2, annex posthuis voor den veegdienst in Afd. II; 2. de aschtaal aan de Westerstraat met de daarop staan de stallen, loodsen, ontsmettingsinrichting, asphyxiatie- inrichting en verdere gebouwen; 3. de ziekenweide, grenzende aan den sub 2 genoemden aschtaal en een weiland gelegen aan de Hoefkade; 4. de aschtaal aan den Westduinweg met de daarop staande loods, stal, ontsmettingsoven en inrichting tot verwerken van dierenlijken; deze laatste is stopgezet. 5. Posthuis Koningstraat, Schedeldoeksha ven 3de v. d. Boschstraat, Doelenstraat, Zorgvlietstraat, v. Swindenstraat, Morsestraat, Timorstraat, Prins Willemstraat, Neptunusstraat, Rozenburgstraat, Trooststraat, Bentinckstraat, Ingevolge onderlinge afspraak met de afd. Gemeentewerken werd dit jaar voor het. eerst de jaarlyksche schoonmaak van de verschillende gebouwen door den dienst der werk plaatsen in eigen beheer uitgevoerdtegelijk hiermede 2 ADMINISTRATIE, INRICHTINGEN. r» n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 811