21 20 voor machinale aandrijving In eigen beheer werden vervaardigd: 5 gesloten urinoir-reinigings-handwagens; 2 paardenstortkarren 11 boven- en onderstellen voor paardenwagens; In den loop van het jaar werden aangeschaft. zoowel ter vervanging als uitbreiding: 1 electro-motor van 2’/2 P.K. met drijfwerk; 1 snelboormachine voor de smederij1 ingericht 1 slijpmachine 1 boormachine wagen makerij; 1 transportabele electrische boormachine; 1 groevenmachine voor plaatijzer; 5 brandbluschapparaten 2 loopkatten; 3 parallel-bankschroeven 1 invert-benzinelamp 1 galvanoscoop 13 rjjwielen (verwisseld); 2 (aangeschaft) 48 stel zeilen voor veegvuilwagens; 12 vet-assen; 5 patent-assen 35 warnemaven; 6 latrineslangen van 3 M. lengte; 104 M. sproeislang (maat l*/«" en l'/z")> 177 M. gas- en -waterslang (maat 3/8", '/2", 3/4", 1"); 6 chroomlederen slangen voor sproeiwagens: 24 gummistrooken voor asphaltreiniging 24 den anto-spoelwagen 50 houten privaattonnen 152 onderdeelen van paardentuigen; 94 M. dekenstof; 174 rolborstels (gevuld); 90 piasavabezems 4960 piasavabezems gevuld; 226 opneembezems (gevuld); 6000 berkenbezems; 452 diverse soorten bezems. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 814