21 melasse haver in de ligging der paarden wederom door turfstrooisel voor zien, terwjjl, terwille van de meerdere opbrengst van den mest, in den winter het stroo werd behouden. De levering van turfstrooisel geschiedde door de firma’s H. Asberg Co te Rjjswyk en de Erven Mr. J. A. van Royen te Bergentheim voor prijzen variëerende van f 9,30 tot f 13,70 per 1000 K.G. 61.916 K.G. hooi 46.318 50.909 73.756 4.540 130.415 48.207 36.878 20.000 30.168 12.681 10.019 5.300 80.143 20.024 10.000 9.985 10.000 75.315 „.118,-0/0,, k.G. .122,- .124,50. 90,- 100,.- 26,- 26,25 30,— 497,50H.L.paardenboonen 176 43 67.122 K.G. mais 13.980 1.700 24.450 200 36.910 12.180 33.497 2.007,89 2.698,18 3.979,14 251,97 7.283,68 2.706,82 4.609,75 2.552, 3.861,50 1.648,53 1.332,53 736,70 „11.220,02 3.093,71 1.550, 1.557,66 1.565,— „11.899,77 11.50 p. H.L. 5.721,25 13.50 2.376,- 15,20 653,60 7.920,40 1.705,56 211,65 2.200,50 20,— 959,66 319,72 s 1.004,91 Transporteeren f 90.279,535 In den loop van het jaar werden verbruikt Af 42,50»/00 K.G. f 2.631,43 43,35 53,- 53,95 55,50 55,85 56,15 ,125,- „127,60 „128- „130,— „133,- „139, „140,- „154,50 „155,- „156,— „156,50 „158, 24 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. n n n n n y» n n n yy Y> w •n n n T> n yy yy n yy stroo yy n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 818