21 26 I wordt naar het verslag 1907, kwam geen Sectie Sectie De paardenmest werd by onderhandsche inschrijving verkocht voor den tyd van één jaar. De opbrengst was gemiddeld per paard en per dag in: I II 111 IV V 0.03 0.0775 0.0712 0.0712 0.075 0.085 0.095 0.0537 0.0275 0.08 0.1216 0.1122 0.11345 0.12 0.1325 0.1475 0.1031 0.09 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 12 wagenw. in 1914. 8 8 en 2 schuitenw. in 1914. 14 wagenw. in 1914. 10 14 wagenwyken 4 Transporteeren 46 wagenw. en tegen 52 wagenw. en 2 2 schuitenw. schuitenw. in 1914. Voor het hoefbeslag waren 3 hoefsmeden in dienst. De totale kosten aan arbeidsloon, hoefyzer enz. bedroegen t 4.191,36 of per paard en per jaar f 25,25. Het onderhoud van tuigen en voor zoover mogelyk, het aanmaken van nieuwe tuigen, geschiedde in eigen beheer door 2 zadelmakers en een helper. Ophaaldienst van asch en vuilnis. In de wyze van het ophalen van asch en vuilnis, waar voor verwezen verandering. De veertien secties, waarin de stad verdeeld is op 31 December 1915, zyn onderverdeeld in onderstaand aantal wagenwyken, in welke om den anderen dag wordt opgehaald. 12 wagenwyken tegen 8 8 en 2 schuitenw7. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Turfniest. JAAR Stroomest. T>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 820