21 27 Transport 1914. in XIV Totaal VI VII VIII IX X XI XII XIII 1907*) 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 60.630 129.445 131.9*0 134.670 133.752 140.846 145.221 146.268 150.019 en 2 1914. en 4 46 wagenw. en 2 schuitenw. 14 wagenwyken 15 10 13 8 6 8 12 en 2 schuitenw. 12 schuitenw. 10 wagenwyken 9 wagenw. 142 wagenwyken tegen 145 wagenw. en 4 schuitenw. schuitenw. in 1914. Hiervoor zijn in dienst 70 aschwagens, 3 auto’s en 2 vaar tuigen. Ook dit jaar kon het aantal wagenwijken in sectie V wegens het gebruik van automobielen belangryk worden verminderd en blykens bovenstaand overzicht teruggebracht worden van 10 tot 4, zoodat het aantal wagenwyken dat in 1913 14 bedroeg, thans in totaal met 10 verminderd is. De totale hoeveelheid asch en vuilnis welke naar de asch- stalen werd vervoerd bedroeg in: --- tegen 52 wagenw. en 2 schuitenw. in 14 wagenw. 14 9 13 8 6 8 OPHAALDIENST VAN ASCH EN VUILNIS. fl w n a a n n n a JAAR. - van het 2e halfjaar. Aantal M3. ■J - Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 821