21 28 13.000 -12.000 -11.000 -10.000 9.000 3.000 2.000 1.000 lUll- Febr. April- JnU- Dec. Jan. Mrt lei- Sept AUg. De bepalingen betreffende het ophalen van vuilnis in de Algemeene Politieverordening blijven gunstig werken. Het aantal processen-verbaal, door de opzichters in hun kwali teit van onbezoldigd gemeenteveldwachter gemaakt, bedroeg 39 in 1915 tegen resp. 20, 8, 18, 27, 17, 31 en 49 in 1914,1913, 1912, 1911, 1910, 1909 en 1908. Bovendien werd 6 maal proces-verbaal opgemaakt wegens verontreiniging der open bare straat. Onderstaand graphisch staatje geeft een overzicht van de hoeveelheden asch en vuilnis welke in de maanden van 1915 op de aschstalen werden aangevoerd. M3. -14.000 Straatreiniging. a. Veegdienst. De totale oppervlakte der straten en wegen in het reini- gingsgebied bedroeg, met inbegrip van de terreinen en VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 4.000 Oci- ïot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 822