21 29 Dit cyfer is samengesteld als volgt Asphaltstraten Klinker- en keistraten (ry wegen) Macadamwegen Trottoirs en middenpaden Totaal wegen die voor rekening van derden werden sehoongeh ouden (zie het desbetreffende hoofdstuk), op het einde van: 2.764.016 M2. 2.764.016 2.884.628 2.955.145 3.302.137 3.472.965 3.472.965 3.577.616 3.672.466 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 en bedraagt op het einde van 1915 34.150 M2. 2.163.710 49.049 1.425.557 3.672.466 M2. Het totaal oppervlak, dat dagelyks behandeld moet worden breidde zich alzoo uit met 94.850 M2. Deze uitbreiding is in hoofdzaak het gevolg van het op nemen in den gewonen dienst van straten in de bouw plannen „Laakhaven”, Valken bosch”, „Duinrust”, „Kolen wagenslag” en „Villa-park aan den Pompstations weg”. Een overzicht van de uitbreiding van het straatoppervlak, in den loop der jaren 19071915 geeft het graphisch staatje in bylage I. Blykens de jaarverslagen der Reinigingsdiensten van Amsterdam en Rotterdam bedroeg de straatoppervlakte dezer steden in 1914 resp. 4.010.057,75 M2. en 3.457.153 M2. Met ingang van 1 Januari 1915 werd van de afdeeling Gemeentewerken overgenomen het opruimen van zand op den Strandweg en het wegvoeren van tegen den strand- muur opgewaaid zand. Deze werkzaamheden vorderden dit jaar een uitgaaf van f 3.600,waartegenover de begrooting 1915 slechts met f 2.200,werd verhoogd. In den dagelykschen veegdienst werd ook dit jaar zoo goed als geen verandering gebracht. STRAATREINIGING. n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 823