21 31 M3. 2400 2200 2000 1800 1600 - 1400 1200 1000 800 400 200 Fem. Jan. Mri. April. Mei. Jui. Juli. Oct. Nov. Dec. De verdeeling der aangevoerde hoeveelheden veegvuil over de maanden wordt in onderstaand graphisch staatje weergegeven. De vermindering van het aantal kubieke meters veegvuil is toe te schreven aan de vele regendagen in dit jaar. Hier tegenover was de hoeveelheid modder uit de straatkolken, blijkens het overzicht op pag. 39, eenigszins grootér. Ommestaand graphisch staatje geeft een overzicht van het STRAATREINIGING. 600 Sept. .r'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 825