21 32 1100 1000 900 800 500 200 Oct. Mov- Dec. Juli- Sept. April Mei. laai. Aug. Febr. in. Jan. I Voor het reinigen der asphaltstraten werd dit jaar 8387 M3. water verbruikt. Verbruikt werden in den loop van dit jaar: 5.105 piasa vabezems 170 borstelrollen voor veegmaehines; 20 gummistrooken voor asphaltschuivers; 36 gummistrooken voor de spoelwagens; 5.607 berkenbezems, en 739 bezems van diverse andere soorten. aantal uren gedurende welke in de maanden van 1915 met veegmaehines is gewerkt. Uren. —1200 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. "00 600 400 300 100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 826