21 33 b. Schoonhouden van Urinoirs. In het geheel zijn aanwezig 112 urinoirs, t.w. 3 In verband met den hoogen prijs van de piasava werd het gebruik van berkenbezems voortgezet en uitgebreid. 1 urinoir, 1 1 1 4 5 6 7 5 1 urinoir, 1 1 47 urinoirs, ingericht voor 1 persoon en waarvan 38 wel en 9 niet zijn voorzien van waterspoeling of olie; 57 urinoirs, ingericht voor 2 personen en waarvan 40 zijn voorzien van waterspoeling en 17 van olie; 4 urinoirs, inger. v. 3 personen en voorzien v. waterspoeling; Het aantal urinoirs bedroeg op het einde van het vorige jaar 114 en verminderde derhalve met 2. Nieuwe urinoirs werden dit jaar niet geplaatst, terwyl werden afgebroken: 1 urinoir, ingericht voor 1 persoon aan de Z.-O.-Binnensingel by het Lamgroen; 1 urinoir, ingericht voor 7 personen in de Schouwburgstraat. Volgens de nieuwe constructie, die uitstekend blyft vol doen, werden in den loop van dit jaar, by gelegenheid van een noodige vernieuwing, ingericht de urinoirs op de Pavil- joensgracht en de Laan Copes van Cattenburch. Dit laatste is geheel in beton gebouwd en voldoet ook uit oogpunt van welstand beter dan de yzerconstructie. Waar urinoirs werden vernieuwd of hersteld, werd het reeds in vorige verslagen vermelde nieuwe systeem toege past, waardoor nu zoodanig zyn ingericht: 6 urinoirs, ingericht voor 1 persoon; 2 personen; 3 5 6 STRAATREINIGING (SCHOONHOUDEN VAN URINOIRS). n r> r> •n n n n n n w n •n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 827