21 34 Sneeuwruiming. Sproeien. electrisehen tramsproei- 1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911 aanmeldde mobilisatie 1912 1913 1914 1915 1912 1913 1914 1915 moet eensdeels worden en anderdeels aan de De besproeiing geschiedt met 1 wagen, 3 automobiel-sproei wagens, 34 sproeiwagens voor zien van Millners patent- en 10 van Türcke-sproeiapparaten, terwijl 1 sproeiwagen met oude sproeiinriehting speciaal bestemd is voor de wegen in de Scheveningsche Boschjes. Enkele straten, die zeer aan de zon zijn blootgesteld en t 22.472,72 13.392.14 78,814 1.316,02 5 het jaar: 1840 kaarten. 1897 1869 941 Evenals het vorige jaar is ook gedurende dit jaar zoo goed als geen sneeuw gevallen. Enkele sneeuw’buien op 26 Novem ber, 21, 22 en 23 December waren van weinig beteekenis, zoodat in de ruiming met eigen personeel kon worden voorzien. Onderstaande opgaaf geeft een overzicht betreffende de uitbetaalde loonen voor sneeuwruiiningoverdejaren 1907/1915. De oorzaak dat zich dit jaar een zoo klein aantal personen voor een sneeuwkaart toegeschreven aan de weinige werkloosheid. f 685,92 1.717,85 10.645,40 19.830,06 80,72 De aanneming van losse werklieden op vertoon van te voren uitgegeven z.g. sneeuwkaarten, waarover in het verslag over het jaar 1907 uitvoerig mededeeling is gedaan, blyft in het algemeen goed voldoen, doch kwam uiteraard dit jaar niet tot zyn recht. In het geheel werden uitgegeven in 834 kaarten. 786 1106 2380 2168 VERSLAG GEMEEXTELIJKE REINIGINGSDIENST. n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 828