I I L 82 betaling van f 20,voor het verbruik en van f 10, voor de verwarming van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter aan het Bestuur van de Afdeeling ’s-Graven- hage van de Vereeniging tot Bevordering van het Onderwijs in Handenarbeid in Nederland, voor het geven van een cursus in karton- en klei- arbeid, ter opleiding van onderwijzers en onderwijze ressen, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Ge meenteschool aan de Achterraamstraat No. 10, van 1 Mei 1915 tot en met 15 Juli 1915 en van 1 September 1915 tot en met 31 Maart 1916, op eiken Woensdag avond van 6'/j tot 8,/2 uren en op eiken Zaterdagavond van 7 tot 9 uren, tegen betaling van f 33,33 voor het gebruik en van f 16,67 voor de verwarming van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter; aan het Bestuur van de Afdeeling ’s-Gra- venhage van de Vereeniging tot Bevor dering van hetOnderwijsin Handenarbeid in Nederland, voor het geven van een cursus in handenarbeid, het teekenlokaal in de Gemeenteschool aan de Van-Merlenstraat No. 67, van 1 Mei 1915 tot en met 15 Juli 1915, en van 1 September 1915 tot en met 31 December 1915, op Woensdagavond van elke week, telkens van 7’/. tot 9'/a uren, tegen betaling van f 11,67 voor het gebruik van f 5,voor de verwarming en van f 9,36 voor de verlichting van het lokaal; aan het Bestuur der Muziekvereeniging rKunst en Vriendschap”, voor het houden van repetitiën, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Copernicusstraat No. 159, van 15 Mei 1915 tot en met 4 Mei 1916, op Maandagavond van elke week, telkens van 8 tot 10 uren, tegen betaling van f 20,voor het gebruik en van f 10,voor de verwarming van het lokaal, terwijl voor de gasver lichting het lokaal zal worden bediend door een munt gasmeter; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 82