21 36 12 94 15 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 laan. April. lei. Jnm. Jflli. AUg sept- o Ten opzichte van de automobiel-sproeiwagens blykt dit uit het onderstaande. 1914 1915 89 89 19 13 6.173.4 11.495.8 In den loop van dit jaar werd een gedeelte der sproei wagens voorzien van watermeters, terwijl het in de bedoeling ligt in het volgend jaar hiermede voort te gaan. Tot zoolang wordt het verbruik der wagens zonder meter, bepaald naar het aantal wagenvullingen. Onderstaand graphisch staatje geeft een overzicht van het sproeiwaterverbruik in kubieke meters per maand. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. JAAR. Zon- 69 M3. Work- Benzine sproeiwagen. Electrische sproeiwagen. Electrische sproeiwagen (aanspan). Werk- dagen. A fgelegde weg in K.M. (totaal). Zon dagen. Zon dagen. dagen. Werk dagen. dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 830