21 37 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1259 1149 1193 923 990 734 807 790 624 1330 1892 1929 1490 1551 1297 1485 1590 1051 Tengevolge van den natten zomer kon de chloorcalcium- besproeiing slechts zeer matig worden toegepast, terwijl de in vorige jaarverslagen vermelde proeven betreffende stof- bestrijding met chloorcalcium bij vriezend weer, wegens het uitbly ven van vorst geen voortgang konden vinden. Eveneens kwam, in verband met de weersgesteldheid, een proef met chloormagnesiumbesproeiing niet tot haar recht. Het ligt in de bedoeling deze proef het volgend jaar voort te zetten. In het geheel werd verbruikt 62.250 K.G. chloorcalcium. Voor een afdoende stofbestrijding op schelppaden wordt nog steeds naar een middel gezocht, dat meer geschikt is en langer stand houdt dan de waterbesproeiing. Door de afdeeling Gemeentewerken werden te dien aanzien in 1914 proeven genomen, welke in dit jaar door den Reinigingsdienst zyn voortgezet. De verkregen resultaten hebben echter niet aan de verwachtingen beantwoord. Intussehen is de afdeeling Gemeentewerken by wijze van proef overgegaan tot het teren van het schelpenpad op de Regentesselaan. De resultaten hiermede verkregen zyn, uit een oogpunt van stofbestryding beschouwd, zeer gunstig te noemen, zoodat de oplossing van het vraagstuk in deze richting zal gezocht moeten worden. Verzameling van faecaliën. a. Ledigen van beerputten. In dezen dienst werd geen wijziging gebracht. Geledigd werden in: f 7 095,50 7.299,52» r 7.021,37» 6.073,325 4.861,73 4.003,22 s 4.563,80 5.079,42 s 4 206,57 s VERZAMELING VAN FAECALIËN. JAREN. Beerputten. Uitleverende tenders a 1300 L. Waarvoor ■werd vergoed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 831