I 21 II 39 Ledigen der straatkolken. Hieronder volgt een opgave van het aantal kub. meters aangevoerde rioohnodder over de jaren 1907/1915. Ommestaand graphisch staatje geeft een overzicht van de aangevoerde hoeveelheid rioolmodder per maand. 3546 6266 6720 6645 6095 5845 5943 5841 6271 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 Door dezen dienst worden geen werkzaamheden aan het rioolstelsel verricht, anders dan het ledigen der straatkolken. Het schoonhouden der hoofdriolen geschiedt door de afdee- ling Gemeentewerken. Als regel worden eerstgenoemde werkzaamheden in den namiddag uitgevoerd, terwijl dan tevens wordt voorzien in het ledigen van verzamelputten, het schoonmaken der rioleeringen van hofjes en andere particuliere erven. LEDIGEN DER STRAATKOLKEN. JAAR. M3. l) Van het jaai 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e halfjaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 833