21 40 400 300 200 100 Juni. Juli. April lei. Sept. Nov. Dec. Febr. in. Aug. Jan- M3. 700 Dienst op de aschstalen. a. Aanvoer en bewerking. Alle stoften, door dezen dienst verzameld, worden aan gevoerd op den aschstaal aan de Westerstraat en wel van ’s-Gravenhage, behoudens een enkel vaartuig, rechtstreeks per as, en van Scheveningen per spoorwagen door de Hol- landsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij. De stoffen uit laatstgenoemd stadsdeel worden namelijk aangevoerd op den aschstaal aan den Westduinweg, alwaar zjj worden gelost in een loods en opnieuw met kruiwagens opgeladen in spoorwagons. Het veegvuil en een deel van de rioolmodder, die voorheen op den aschstaal te Scheveningen werden verwerkt en als meststof in de omgeving afgeleverd, moeten tegenwoordig ook naar den aschstaal aan de Westerstraat vervoerd worden, aangezien de aflevering te Scheveningen zoo goed als niets meer beteekent. Het aantal voor dit vervoer in gebruik zijnde wagons VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 600 500 Oct-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 834