i I i I 21 1907 1 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 131.970 134.670 133.752 140.846 145.221 146.268 150.019 I 37.036 6 308,65 28.589 4.940,45 10.000,— 29.607 4.938,25 27.878 4.700,26 19.601 3.321,47 19.047 2.950,63 18.228 2.757,40» 20.260 3.039,75 15.826 2.373,90 1907 18.465 1908 16.702 1909 17.534 191020.938» 1911 19.386 1912 16.294» 1913 18.366.25 9.483,50 1914 17.397 8.698,— 191516.721,25 8.360,75 9.635,30 463 231,50 8.362,95 468 234,— 462 231,— 10.469,25 440 220 9 704,75 2046 1023,— 8.147,25 517 60.630) 11.535 52.901 129.445 59.753 57.980 56.737 58.722 59.845 60.563 62.241 T 42 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. M3. M3. 29.107) Straatmest Faecale stoffen. Totaal. Lompen. 8.767,— 280,— 260,47» Veegvuil. M3. b. Aflevering en afvoer. Van de aangevoerde hoeveelheden vuil en faeeale stoffen werd verkocht in de jaren: Totaal M3 Diverse stoffen M3. Huisvuil. i Vrach- I ten. 5.597 12.327 8.782 7.935 6.586 4.734 4.656 4.470 4.570 16.175,45 23.537,40 22.436,25 23.889,51 24.049,22 i 21.377,88 19.796,12 11.737,75 10.995,12’ 9.588 19.949 22.114 24.300 26.550 24.985 28.422 28.015 21.490 j 8.500,— 8.500,— 10.000,— 10.000,— 7.555,21» 3.546 6.266 6.720 6.645 6.095 5.845 5.943 5.8411 6.271 Rioolmodder. Vrach- j ten. - M3. 80.030 161.511 166.622 171.710 174.551 181.475 191.348 191.824 191.918 V rech ten. 6.266 5.851 5.818 6.095 i 8.154 9.799 11.762 11.700 14.138 23.756 21.853 21.981 23.359 22.842 23.792 24.360 23.329 i hrengst. H'L- i OpbrengBt- j I i Van het jaar 1907 kan slechte opgave geschieden van het 2e halfjaar. Voor verdere toelichting dezer cijfers wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken. In bijlage II wordt een graphisch overzicht gegeven van de staging der aangevoerde hoeveelheden afvalstoffen in de jaren 1908—1915. ’8'Gravenhage’ schev^ingem Opbrengst. M3. HL- vergelijking over vorige jaren geeft onderstaand staatje. JA-REN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 836