j I 1 43 1907 111.962,71 f 58.853,68s 1910 100.157,61 48.014,54 k Door den aannemer van den afvoer van waardeloos vuil werd vervoerd in de jaren: 1908 1909 Verrichten van werkzaamheden voor rekening van derden. 101.850,18 102.822,93 99.624,61 113.943,37 121.509,90 127.584,53 140.201,75 52,5 et. 483 48,4 48,4 49.295,48 49.766,29s 1911 1912 1913 1914 1915 2) 2) De opbrengst van den straatmest bleef nog stationnair. De afvoer van het waardeloos vuil bleef opgedragen aan de firma Buth Co. voor denzelfden prijs als het vorige jaar n.l. f 0.467 per M3. Evenals vorige jaren werden voor particulieren op hun verzoek werkzaamheden verricht tegen betaling; waar deze werkzaamheden geregeld terugkeerend waren, geschiedde de betaling by abonnement. De omvang hiervan blijkt uit onderstaand overzicht van het aantal abonnementen op het einde van de jaren 1907/1915. •fi 46.524,69s 53.211,56 56.745,12s 59.703,79 65.602,94 48,4 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 JAREN. M3. Bedrag. a n Y) W n l» In dit bedrag is begrepen een vergoeding van f 1.268,95 voor betaalde ongevallenpremie. 3) In dit bedrag is begrepen een vergoeding voor uitbetaald ziekengeld. DIENST OP DE ASCHSTALEN (AFLEVERING EN AFVOER). 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 837