21 48 bedroegen dit jaar in het geheel 4.656,— 5.519,— 912,52» 412,60 metaal, 240.52 5 2.385,50 2.373,90 8.360,75 Tegen in 1914. 2.303,22 3.133,25 6.261,15s 9,45 3.039,75 8.698,— 2.395,24 5.370,— 4.270,43 s (rond f 650,11e. meer herstellingen buiten eigen beheer (rond f 500, De ontvangsten f 65.741,85s t. w. Aan vergoeding voor toezicht en administratie inzake ontsmettingsdienst verkoop van paarden paardenmest verleenen van paarden- diensten levering van materialen aan andere diensten verkoop van afgekeurd materiaal levering van privaattonnen faecaliën straatmest lompen, papier enz diversen verstrekte diensten Totaal 260,47s 814,21 s 33.099,76s f 66.002 33 498,26 31.629,85 f 60.641,53 5 De raming der ontvangsten voor 1915 bedroeg in totaal f 44.100,Er werd derhalve f 21.902,33 meer ontvangen dan geraamd was, hetgeen in hoofdzaak te danken is aan de meerdere opbrengst van le. voor toezicht en administratie inzake den Ontsmettings dienst (rond f 395,2e. verkoop van paarden en verleenen van paardendiensten (rond f 3.390,3e. levering van materialen aan andere diensten en verkoop van afgekeurd materiaal (rond f 552.—); 4e. levering van privaattonnen (rond f 2.385,—); 5e. levering van faecaliën, straatmest en diversen (rond f 4.440,6e. verstrekte diensten (rond f 11.200,waartegenover staat een mindere opbrengst van paardenmest (rond f 730.— De hoogere ontvangst voor verstrekte diensten zyn het gevolg van het nieuwe tarief. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. f f n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 842