21 50 Bijlage A. Voor den ophaaldienst van asch en huisvuil. Voor den sproeidienst. Voor den veeg- en sneeuwdienst. 1 benzine motor-veegmachine. 1 electromobiel-veegmachine (aanspanmachine). 1 electromobiel-asphalt-spoelmaefaine (aanspanmachine). 53 veegvuilwagens. 5 startkarren. 17 driewielige veegmachines. 2 tweewielige (cardanus). 1 asphaltspoelwagen. 2 handveegmaehines. 2 zandstrooiwagens, (1 voor paard en 1 voor handkracht). 15 ijzeren sneeuwmachines. 1 electrische tramsproeiwagen. 1 electromobiel-sproeiwagen. 1 (aanspanwagen). 1 benzine motor-sproeiwagen. 45 sproeiwagens met toebehooren. 17 haspelwagens. 2 handsproeiwagens. 26 ijzeren standpijpen met meter. 36 koperen straalpijpen. 42 gummislangen. Lijst van het voornaamste materieel en gereedschap in [’gebruik op 31 December 1915. 3 electromobiel-aschwagens. 1 (aanspanwagen). 41 (nieuw model) aschwagens. 46 (oud model) aschwagens. 3 houten handwagens. 2 vaartuigen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 844