21 51 Foor het ledigen van straatkolken. Voor den stal- en fouragedienst. 12 urinoirwagens. 14 ijzeren gereedschapwagens. 10 lutocars (buiten dienst). 4 driewielige transportrijwielen. 88 gieters. 67 standpijpen met kraan en meter. 47 houten kruiwagens. 25 ijzeren hand-veegvuilmachines. 144 houten sneeuwschuivers. 700 ijzeren 328 stootijzers. 1 hand-sneeuw wagen. 27 gummischuivers. 142 zandkisten. 1867 schoppen. 162 vorken. 1908 piasava- en berkenbezems. 150 opneembezems. 81 railssehoppen. 25 stalen bezems. 2 gasmotoren. 2 hooisnjjmachines. 1 haverkneuzer. 1 wortelsnyder. 2 boonenbrekers. 1 graswagen. 1 afry brik. 2 fourage handwagens. 5 ijzeren handveeg vuil wagens (dienende voor stal wagens). 162 lichten voor 1 paard, 88 spanlichten. 8 (nieuw model) modder wagens. 21 (oud model) B 28 kolkbakken met b(jbehoorende gereedschappen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 845