21 52 Foor den faecaliendie.net. Voor den dienst op de aschstalen en in het magazijn. 134 hoofdstellen zonder en 69 met oogkleppen. 180 broeken. 202 borsten. 183 paardedekens. 84 disselriemen. 190 halsters. 4 schoppen. 3 harken. 4 vorken. 6 hooivorken. 1 electrische kraan. 6 wagens voor vervoer van afval. 7 startkarren. 3 handstortkarren. 22 houten kruiwagens. 6 ijzeren handveegvuilwagens. 1 magazynwagen (paardenwagen). 1 (handwagen). 2 stoomluchtpompen (waarvan 1 automobiel). 1 handbeerpomp. 9 tenders. 1 slangenwagen. 28 zuigslangen (waarvan 26 gummi, 1 half gummi, half yzer en 1 geheel ijzer). 2 vacuumslangen. 5 tonnenwagens (waarvan 2 buiten dienst). 4 vaartuigen (waarvan 1 buiten dienst). 2 loopers. 765 privaattonnen in gebruik. 104 wisseltonnen. 45 kleine deksels voor houten tonnen. 190 groote 152 deksels voor yzeren tonnen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 846