21 53 Voor de werkplaatsen. naven. 1 steekwagen (handwagen). 1 sintelwagen 3 bascules met gewichten. 1 weegbrug. 2 hefboomen voor wagons. 1 loopkat. 1 omvormer. 3 electromotoren. 1 lintzaag. 2 boormachines voor machinale aandrijving. 2 boormachines voor handkracht. 1 transportabele electrische boormachine. 7 kelderwinden. 3 vijzels. 9 aambeelden. 1 blaasbalg. 7 smidsen. 3 veldsmidsen. 1 stuikmachine. 1 machine voor het boren van busgaten in 1 machine voor het inbrengen en uithalen van wagen- bussen in naven. 1 wielband-buigmachine. 3 ponsmachines. 1 loopkat. 4 westontakels. 25 bankschroeven. 1 draadsnijmachine. 1 groeven-machine voor plaatijzer. 1 amaril-slijpniachine. 4 slijpsteenen. 1 portaalkraan met toebehooren. 1 yzerschaar. 1 autogeen-laschtoestel. 1 frais- en poetsmachine voor de schoenmakerij. 1 leder-schiftmachine. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 847