21 54 Voor diverse werkzaamheden. Voor den ontsmettingsdienst. Zie het verslag van den Gemeentelykeu Ontsmettings- dienst. 1 schoeninakersnaaimachine. 1 lederwals. 3 yzeren voeten. 1 gereedschap wagen (paarden wagen). 1 ladder. 2 wittoestellen. 1 carbid-werklamp. 7 autolichters. 2 rolwagens voor accumulatoren. 1 invent-benzinelamp. 1 galvanoscoop. 1 kraanwagen. 1 wagen voor vervoer van honden. 1 gewonde paarden. 1 wagen voor het vervoer van materialen (thans in ge bruik by het Gem. Electrisch Bedryf). VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 848