8 s 84 h I aan Mejuffrouw M. Berdenis van Berlekom, voor het geven van zanglessen aan onvermogende meisjes, ter verbetering van den volkszang, kosteloos, een lo kaal in de Gemeenteschool aan de Korte Lombardstraat No. 7, van 1 October 1915 tot en met 30 September 1916 op Woensdagavond van elke week, telkens van 7 tot 9 uren, tegen betaling van eene som van f 20,26 voor de verwarming en verlichting van het lokaal. som van f 10,voor het gebruik en voor de verlichting van het lokaal; aan J. Stikkelman, voor het houden van oefeningen, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan de Gal- vanistraat No. 43, van 1 November 1915 tot en met 31 Januari 1916, des Zaterdagsnamiddags van elke week, telkens van 4'/4 tot ö'/4 uren, tegen betaling van eene som van f 5,voor het gebruik en van f 2,40 voor de verlichting van het lokaal aan het Bestuur der Afdeeling s-G r a- venhage van de Nederlandsch e-0 nder- wijzers-Propagand a-C lub voor Drankbe- s t r ij d i n g, voor het houden van alcohol-cursussen voor leerlingen uit de hoogste klasse eener lagere school en voor hen, die de school reeds verlaten hebben, kosteloos, een lokaal in de Gemeenteschool aan de Boylestraat No. 20, van 1 November 1915 tot en met 30 April 1916, op Maandag, éénmaal in de veertien dagen, telkens des avonds van 6*/2 tot 8 uren, tegen betaling van eene vergoeding van f 7,16 voor de ver warming en verlichting van het lokaal; aan het Bestuur der ’s-G ra v en hagsche Tuin bon wvereeniging, Afdeeling der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, voor het houden van een Tuinbouw-wintercursus, kosteloos, een verwarmd en verlicht lokaal in de Gemeente school aan de Hoefkade No. 101, van 1 October 1915 tot en met 31 Maart 1916, op Maandag, Woensdag en Vrüdag van elke week, telkens des avonds van 7 tot 9 uren; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 84