11 flik 21 21 360 89s 3.19049 1.582 07s 7.923 40 -- n 260 47»! 814 21» f- |f 25.643 21 2.330 87 2.130 90» 4.894 33» 2.908 16 2.660 60 3.775 38 553 28 7.749 79 4.501 93 90 idem wegens den verkoop van f- den verkoop van IV. idem 56 57 Bijlage C. I. I. f II. Paarden en Mechanische Tractie. f 15.25943’ 5.519 III. 912 52s f 240152s; 1.153,05 n privaat- de levering van f i. enz. 147.150 84 faecaliën 8.965)97’ f straat- V. 8.360 75 f n n 13.056186 III. 9.435144 T» n 1.483 53 57.238 46 Saldo kosten voor de Gemeente w Transporteeren Transporteeren If 275.472 89» paardenmest het verleenen van paarden- 19.856 60 134 73s 5.370 4.370 43s 2.39524 T 1.463)72 272 30 ‘S' S S' 28.893 19 667.518 29 j |f 733.620 62 f 96.343 11s 20.013 32s 1.511 97 2.106 23s 2 707 00s 1.484 35s 2.993 50 idem wegens materiaal f 17.226 23 3.28459s 5.16281s f 58.026 73s VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERKORTE ADMINISTRATIEVE REKENING DER EXPLOITATIE- INKOMSTEN. I n en vervanging I Salarissen der ambtenaren 1 a. b. c. d. e. 2.385 50 4.206 57») 2.373 90 in administratie inzake ontsmettingsdienst II. idem wegens den verkoop van paarden idem wegens diensten idem wegens de levering van materialen aan andere diensten den verkoop van afgekeurd Paarden. Voeding en ligging Staldienst, voederbereiding, geneesk. hulp Zadelmakerij, arbeidsloonen levering Beslag, arbeidsloonen levering g. Huur van paarden h. Aanschaffing, uitbreiding van paarden Stalbenoodigdheden, Ontvangsten wegens vergoeding voor toezicht en administratie inzake ontsmettingsdienst II. Mechanische Tractie. a. Stroom tramsproeiwagen b. auto-asch wagens c. Benzine en olie d. Vervoer van vuil per spoor VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. KOSTEN VAN DEN GEMEENTELIJKEN REINIGINGSDIENST IN 1915 UITGAVEN. Kosten voor onderhoud, van het materieel. a. Arbeidsloonen der ambachtslieden b. Gereedschappen, olie en kolen c. Verfwaren epz d. Hout, enz e. Onbewerkt ijzer, enz f. Kleine ijzerwaren, enz g. Diversen h. Huur, onderhoud van vaartuigen i. Onderdeden materieel j. Diverse herstellingen k. Berging van materieel wegens tonnen idem wegens het ledigen van beerputten. idem wegens mest. idem wegens den verkoop van lompen, pa pieren, metaal enz i idem wegens den verkoop van diversen VI. idem wegens het verrichten van buitenge- I wone werkzaamheden: Af halen van diverse stoffen Ledigen van kolken Schoonmaken van particuliere terreinen. Wegvoeren van op den aschstaal aange bracht puin, fabrieksafval en dergelijke Werkzaamheden voor andere gemeente diensten Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 850