't 21 61 UITGAVEN. INKOMSTEN. I If 635.928 72s t 733.620 62s Transport Transport IX. 4.618 84 2.301 24 143 51 75.443 76 10.560:93 1.102 94 d. 11.687121 I. 1.466 52s 182,56 a. l>. a. b. c. e. f- c. d e. 4 f- g- h. i. •j. Algemeens kosten. Kantoorbeh., drukwerk, postzegels, enz. Reis- en verblijfkosten, abonn. tram, pyloon Verlichting, waterverbruik, brandstoffen Loonen by ziekte Loonen by verlof en op feestdagen Verpleging van werklieden Dienstkleeding Dienst in het magazijn Voorschotten voor vracht enz. Schoonhouden der gebouwen en onder houd van meubilair Voorbereiding der vuilverbranding Onvoorziene uitgaven Diensten voor' particulieren. a. Loonen Onderhoud van- en herstellingen en vernieuwin gen aan de terreinen, gebouwen, enz. Onderhoud der terreinen en gebouwen, id. haarden en kachels Jaarlyksche schoonmaak, witten en schoorsteenvegen Herstellingen en vernieuwingen aan ge bouwen, meubelen, stofteering en kachels Onvoorziene uitgaven Diversen 1.723,65 i 7.142 80s 11.814 38s 25.255 03s 93 05 19.324 75s 2.372 56 653 93 4.20869 38849s 4.338 -1I’ ;f 733.620 62s 60 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. REINIGINGSDIENST. GEMEENTELIJKE VEKSLAG f n i” n f n n A-.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 852