Bijlage H. M 180.000 170.000 160 000 150.000 140.000 130.000 30.000 JAREN. Graphische voorstelling van de aangevoerde hoeveel heden afvalstoffen over de jaren 1908—1915. co o CD 200. 000 190.000 120.000 20.000 10 000 0 STRA4TVUIL TOTALE HOEVEELHEDEN. HUISVUIL CD o CD o O) rioolmodder Div: STOFFEN CXJ CD u? CD co CD <r CD

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 856