Bijlage I. M2 J 3.100.000 3.000 000 2.900.000 2 800.000 2.600. 000 JAREN. Graphisch overzicht van de uitbreiding van het straat- oppervlak over de jaren 1907 t/m 1915. 3.600.000 3.500.000 3400.000 3.300.000 3.200.000 2 700.000 200.000 100.000 0 o> cd IO cd o o> ro CD CM 6~> <D O O) O> O CD O 0) OPPERVLAK MET INBEGRIP VAN DE BUITENWIJKEN WELKE VOOR 1911 WERDEN BEHANDELD DOOR DE AFD OEM WERKEN. IDEM ZONDER BEDOELDE BUITENWIJKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 857