1 41 nJ Bijlage J. FL 50 1.. t Graphische voorstelling van het aantal ziekte dagen by het personeel van den Gemeentelyken Reinigingsdienst te 's-Gravenhage over het jaar 1915. 200 190 100 170 160 150 140 130 120 110 100 90 00 70 60 40 DEC. SEPT. OCT NOV. MRT APR. AUG. FEB. MEI JULI GEWOON ZIEK. 30 20 10 O JAN JUNI ONGEVALLEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 858