J A - I n m Bijlage K. ONGEVALLEN GEWOON ZIEK. 9500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 A500 A000 3500 3000 2500 2000 1500 i 1000 500 31 [m|'33| 3*|»5|9t 97 I i. ii. in. IV. v. Graphisehe voorstelling van het aantal ziektedagen HJ het personeel van den Gemeentelijken Reinigings dienst te "s-Gravenhage over de jaren 1891—1915. DAGEN 9000 *9<5>|*95 [’oP jot O JAREN o;[g>3|‘o-»|'o& 'o6f0zjoe|os>|lo['ll Ïz|l3 |l4l5 re V KPiisr vööi. Onder de werking van bet toenmaals bestaande ziekenfonds, gevormd uit bijdragen van het deelnemend personeel 1891—1896. Onder de werking van het besluit om na 4 dagen ziek zijn uit de gemeentekas het volle loon uit te betalen gedurende 10 weken 1898—1901. Onder de werking van het besluit om van den eersten dag af aan uit de gemeentekas het volle loon uit te betalen gedurende 10 weken 1902—1906. Onder de werking van de desbetreffende bepaling in het werklieden-reglement, de eerste week half, bij langoren duur tot ten hoogste 8 maanden vol loon met bijbetaling der eerste week; daarna 3 maanden 70 1906-1911. Onder de werking van het werkliedenreglement 1911 on van den Gemeente lijken Geneeskundigen dienst 1912.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 859