22 8 typhus exanthematicus. 1 2 Totaal 425 854 826 43') 4 1 geval Totaal 826 gevallen. 1 1 47 81 88 56 52 55 58 57 80 86 78 88 23 41 20 22 24 32 18 31 29 29 36 24 29 34 34 24 28 25 34 43 52 49 49 354 42 4 3 13') 2 6 3 1 4 5 5 'Januari Februari Maart April Mei Juni. Juli Augustus September October November December Onderstaand staatje geeft een overzicht van de mate, waarin eerstgenoemde ziektegevallen over de 12 maanden van het jaar voorkwamen 425 gevallen van roodvonk. diphtheritis. febris typhoïdea. meningitis cerebrospinalis epide- [miea. Bovendien werd aangifte gedaan van het waarnemen van 38 vermoedelijke gevallen van diphtheritis, 9 febris typhoïdea, 2 meningitis cerebrospina lis epidemica, welke bij nader onderzoek bleken niet als zoodanig te moeten worden aangemerkt. AANGIFTEN V. GEVALLEN V. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. n n n MAAND. Totaal. ritis. 1) Onder deze gevallen is begrepen één geval van typhus exanthematicus. n I I 41' Roodvonk.' DiV!‘>he' Febr. Tvph. brospinadïs T„ nus- i i epidemics.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 862