I 22 Uitvoering. De uitvoering van het ontsmettingswerk bleef geschieden formaline spiritus ammoniak lysol creolin en saprolin. sublimaatpastilles sel de sonde oleïne chloor soda groene zeep sunlight zeep en badzeep marseillaansche zeep savonine potaschloog potaschcaustic blauwsel benzine rol watten cimexin K.G. K.G. flacons ft 100 stuks. K.G. L. pakken, flesch. remise, alsmede magazijn, kleedkamer, bad, enz. tezamen uitmakende de hoofdinrichting; 2°. een steenen gebouw op den asch- en vuilnisstaal te Scheveningen, waarin mede een ontsmettingsoven met toe- behooren is ondergebracht: deze doet dienst als hulp-inrich- ting, aangezien de ontsmettingsoven te ’s-Gravenhage voor de vele partyen goederen te klein is; 3°. twee gebouwen resp. aan de Koningstraat en aan de Vuurbaakstraat, welke dienst doen om er gezinnen te doen verblijven gedurende den tyd dat de woning ontsmet wordt en 4°. twee vertrekken in het kantoorgebouw van den Ge meentelijken Reinigingsdienst aan de Brouwersgracht. De gebouwen worden onderhouden door Gemeentewerken. Bylage C. geeft een overzicht van het voor dezen dienst in gebruik zijnde materieel. In den loop van het jaar werd o. a. verbruikt aan 1355.5 K.G. 1011 804.5 1448 347 16 1 400 489 150 623 207 44 87 1600 300 144 5 6.5 37 1 5 INRICHTINGEN EN MATERIAAL. L n stukken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 864