22 9 Transport diphtheritis (vermoedelijk) febris typhoïdea (vermoedelijk) typhus exanthematicus meningitis eerebrospinalis epidemica (vermoedelyk) Totaal scabies won droos kanker Totaal Hiervoor werd ontvangen f 271,39s 777 ontsmettingen. 4 barakken. 7 woningen. 42 1 vaartuig. 2 scholen, bewoond door militairen. 9 woningen. 1 woning. 3 barakken. Transporteeren 178 woningen. Verder had mede ontsmetting plaats in 222 woningen wegens het heerschen van de navolgende, niet in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten, alsmede van de daarvan afkomstige goederen en wel wegens: tuberculose144 woningen (w.o. 53 wo ningen op aanvrage der ’s-Gravenh. veree- niging tot bestrijding van tuberculose). 3 woningen. 18 13 3 woningen. 1 woning. 850 ontsmettingen. Onder dit aantal zijn begrepen 20 ontsmettingen wegens gevallen, die in 1914 waren aangegeven, terwijl op 31 Decem ber 1915 nog 38 gevallen loopende zijn. Bovendien werd eenige malen tegen betaling in andere Gemeenten ontsmet en wel w’egens: roodvonk 8 woningen te Rijswijk. diphtheritis 1 woning 1 Nunspeet. 10 ontsmettingen. UITVOERING. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 868