22 10 222 woningen. Totaal 713 malen. Transporieeren Kinderziekenhuis Groene Kruis Bronovo. Sophia Stichting Ziekenverpleging Duinstraat Wjjkverplegingen Lighallen Eerste Hulpdienst Zuigelingen-kliniek Christina Stichting. Transport mazelen waterpokken waterpokken en mazelen angina kinkhoest. vierde ziekte hersenziekte septische embolie paratyphus sarcoma tetanus pediculose septichaemie. galblaas-ontsteking sepsis bof besmettelijke buikziekte meningitis hondenziekte 151 malen. 214 167 23 32 63 31 6 22 4 178 woningen. 6 1 woning. 4 woningen. 2 1 woning. 1 2 woningen. 2 1 woning. 4 woningen. 1 1 5 woningen. 2 Bovendien had ontsmetting alleen van goederen plaats voor: Van deze 222 ontsmettingen geschiedden 63 tegen vergoeding, waarvoor in totaal f 1.849,06 ontvangen werd. VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINSGDIENST. •n 3 3 3 1 woning. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 869