i 22 11 65097 K.G. wet van 4 December 1872 74028 Transporteeren 139125 K.G. wegens niet in de genoemde ziekten: in de stoomovens formaline-kast waschinriehting Transport Gemeente Ziekenhuis. Ooglijdersgesticht Particulieren i w.o. 174 malen op aanvrage der ’s-Gravenh. vereeniging tot bestrijding v. tuberculose) Kraamvrouwenkliniek Vluchtelingeneomité’s Steuncomité’s Diverse inrichtingen Gemeente Gasfabrieken 23 21 49 5 22 60676 K.G. goederen 10839 2513 713 malen. 128 5 450 aan dienstkleedlng van den Ontsmettingsdienst en aan lijf- en bedgoederen van de observatie- inrichtingen 1416 malen. Van deze 1416 ontsmettingen geschiedden 125 tegen ver goeding, waarvoor in totaal f 737,545 ontvangen werd. Bovengenoemde ontsmettingen, zoowel wegens wel als niet in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten, vorderden het geregeld gebruik der waschmaehine en bovendien: in de inrichting te ’s-Gravenhage 146,ovenvullingen. Scheveningen 1233 ’s-Gravenhage, 380 formaline-kastvullingen. Scheveningen 427 Totaal 2186 vullingen. Hierby werden behandeld: wegens wel in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten in de stoomovens 37039 K.G. goederen formaline-kast 14058 waschinriehting 14000 UITVOERING. n w w n n r> Totaal l “I n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 870