22 13 Totaal 71 2 1 patient. 11 patiënten. 2 1 patient. 121 patiënten. 3 1 patient. 565 patiënten. de Koningstraat kosteloos gelegenheid gegeven een ontsmet- tingsbad te nemen, waarby gelijktijdig hun boven- en onder- kleeren werden ontsmet. Het meerdere malen per week afhalen van verbandstoffen geschiedde kosteloos van 32 inrichtingen tot verpleging of behandeling van zieken. Door middel van de ziekenrijtuigen van dezen dienst werden vervoerd 565 patiënten, lijdende aan een der ziekten, genoemd in de wet van 4 December 1872, en wel wegens: roodvonk diphtheritis febris typhoïdea meningitis cerebrospinalis epidemica typhus exanthematicus Totaal Bovendien deden de ziekenrijtuigen dienst voor verschil lende ziekeninrichtingen en particulieren waarvoor f 773, werd ontvangen; voor zoover bekend kwamen hierby voor 121 patiënten, lijdende aan besmettelijke ziekten, niet ge noemd in de wet van 4 December 1872 en wel wegens: wondroos33 patiënten, mazelen meningitis tetanus kinkhoest scabies pediculose 264 patiënten. 268 29 Door middel van den lijkwagen zijn vervoerd naar de hieronder vermelde plaatsen 59 lyken van personen, voor zoover bekend, overleden aan de volgende oorzaken: 6 door plotseling overlijden, naar het lijkenhuis. 8 hun woning. 4 overrijdeu, naar het lykenhuis. 6 hun woning. UITVOERING. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 872