22 Bijlage C. toestellen. (opvouwbaar.) LJjst van het voornaamste materieel in gebruik op 31 December W15. In de ontsmettingsinrichtingen 2 vaste ontsinettingsovens. 1 vervoerbare ontsniettingsoven. 3 rytuigen voor ziekenvervoer. 1 rijtuig lykenvervoer. 5 rytuigen goederenvervoer. 1 onmibusbrik. 2 wasch wagens. 28 metalen doodkisten. 1 driewielig transportrijwiel. 10 metalen zieken ramen met uitrusting. 2 houten 1 Berolina formal ine-verdampingstoestel. 2 Breslauer 13 Torrens 1 Lingner 1 eleetrisch gedreven 1 centrifuge. 1 droogtoestel. 6 waschmanden. 10 kisten met gereedschappen voor woningontsmetting. 1 stofzuiger. 1 stalspuit met 2 slangen. 3 ladders, 6 sporten. 8 7 2 10 2 12 2 14 1 ladder, 8 1 mangel. 6 droogrekken. 1 groote waschkuip. T) toestel. w n waschmachine.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 876