T I I 22 17 In het observatiegehouw Koningstraat: dienstkleeding voor het personeel. 10 waschteilen. 1 wasehkist. 2 rektafels. 1 bascule met bybehoorende gewichten. 95 lakens. 74 bonte handdoeken. 125 zakken voor diverse diensten. 13 kleedingkasten elk met 4 afdeelingen. 15 ijzeren tonnen met beugelsluiting. 16 gegalvaniseerd ijzeren emmers met deksel. 1 benzinelamp. 1 plombeertang. 9 bokjassen. 4 broeken. 10 petten. 8 paar beenkappen. 49 manchester kostuums. 58 witte kielen. 69 witte broeken. 25 witte petten. 31 blauwe kielen. 39 blauwe broeken. 11 blauwe petten 42 paar pantoffels met beenstukken. 1 paar pantoffels. 60 witte handdoeken. 5 doktersjassen. 2 houten bakken. 6 paardendekens. 3 gaskachels. 3 insteekhaarden. 2 geëmailleerde baden. 2 wandgeysers. 1 zinken bad. 1 staande geyser. 13 êén-persoonsledikanten met toebehooren. VERSLAS GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 877