22 18 In het observatiegebouw Vnurbaakstraat: Voor veeziekten. 109 palen. 104 borden. 7 tafels. 6 spiegels. 28 stoelen. 2 eetserviezen. 3 linnenkasten. 464 stuks onderkleeding voor mannen, vrouwen en kinderen. 2 zinken baden. 2 staande geysers. 6 kachels. 2 fornuizen. 50 één-persoonsledikanten met toebehooren. 8 tafels. 10 waschtafels. 7 spiegels. 3 hanglampen. 1 hangklok. 49 stoelen. 2 linnenkasten. 180 stuks onderkleeding voor mannen, vrouwen en kinderen. VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 878