Verkorte Administratieve Rekening 22 Bijla&e D. EXPLOITATIEKOSTEN GEMEENTELIJ KEN ONTSMETTINGSDIENST IN 1915. I VAN DEN DER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 879