87 aan het Bestuur der Vereeniging Wijk III der Nederduitsche Hervormde Gemeente, van 1 September 1915 tot en met 31 Augustus 1916, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 12*/2 tot 2*/2 uren, vijf lokalen in de Gemeenteschool aan de Lepelstraat No. 6, tegen betaling van f 50,voor het gebruik en van f 25,voor de verwarming van de lokalen: en de Wouwermanstraat No. 3 en één lokaal in de Gemeenteschool aan de Ferdinand Bolstraat No. 130, van 1 Mei 1915 tot en met 30 April 1916, op Zondag namiddag van elke week, telkens van 12*/2 tot l'/2 uren, tegen betaling van f 70.voor het gebruik en van f 35.voor de verwarming van de lokalen; aan het Bestuur der Zon dagschool vereeniging „Spreuken 9: 10”, van 1 September 1915 tot en met 31 Augustus 1916, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 12*/2 tot 2 uren, één lokaal in elk der Gemeentescholen Van Damstraat No. 1 (tijdens de mobilisatie Zusterstraat No. 121), Van Dijckstraat No. 55a, Hemsterhuisstraat No. 2d, Kortenbosch No. 159 (tijdens de mobilisatie Hemsterhuisstraat No. 2d), Wouwerman straat No. 1 (tijdens de mobilisatie Wouwermanstraat No. 3), Nieuwe Havendwarsstraat No. 4 en Zwarteweg No. 636 (tijdens de mobilisatie Nieuwe Havendwars straat No. 4) en van twee lokalen in elk der Gemeente scholen Fisherstraat No. 115 (tijdens de mobilisatie Fisherstraat No. 117), Bleekerslaan No. 11Rijswijksche straat 157 (tijdens de mobilisatie Hoefkade No. 101), Van Swindenstraat No. 14 (tijdens de mobilisatie Copernicusstraat No. 159) en Terwestenstraat No. 105, zulks tegen betaling van f 170,voor het gebruik en van f 85,voor de verwarming van de lokalen; aan het Bestuur der Vereeniging Wijk VI der Nederduitsche Hervormde Gemeente, van 1 September 1915 tot en met 31 Augustus 1916, één lokaal in de Gemeenteschool aan de Boylestraat No. 20, des Zondags namiddags van 1 */2 tot 2 */2 uren, en twee lokalen in evengemelde school, des Zondagsnamiddag van 1 tot 2 uren, tegen betaling van f 30,voor het gebruik en van f 15,voor de verwarming van de lokalen; 4»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 87