22 Meningitis cerebro-spinalis epidemiea. Van deze ziekte zyn in dit jaar vier gevajlen aangegeven, die verspreid in deze gemeente voorkwamen en zooals hierby veel wordt waargenomen enkele, opzichzelfstaande gevallen waren, die geen verdere verspreiding om zich daan by den verpleegden lyder want eenige dagen na haar terugkomst brak de ziekte by deze patiënte uit. Door vervoer naar de barak van het ziekenhuis is door deze overgebrachte besmetting geen verdere uitbreiding gekomen. In een volksbuurt, met opeenhooping van groote gezinnen binnen een klein bestek werden in eenige dagen tyds acht gevallen waargenomen. Bij het ingestelde onderzoek naar de oorzaak voor deze endemie werd bevonden, dat reeds ruim een week van te voren in een naburig gezin 3 a 4 personen waren ziek geworden, terwijl de aard van de ziekte niet was vastgesteld. Het is op grond van de ingewonnen inlichtingen bij dit gezin hoogst waarschijnlijk, dat ook deze patiënten geleden hebben aan deze ziekte en door contaet-infectie, waar men hier te doen heeft met gezinnen met veel kinderen, de ziekte zich dermate heeft uitgebreid. Het hoofd van het gezin, waar het eerst zieken waren voorgekotnen was werk zaam by het schoon maken van gemeente-riolen, eene omstandigheid, die zeker wel het vermoeden wekt, dat deze ziekte door het rioolvuil kan zijn veroorzaakt. Overigens was in dit huizen-complex de drinkwatervoorziening goed, daar deze werd verstrekt door de duinwaterleiding. Bij een ander aangegeven geval voor febris typhoïdea bleek by nader onderzoek, dat patiënt niet aan deze ziekte leed. Herhaalde malen werd ook nu weer op aanvrage van behandelende geneeskundigen materiaal, van lijders afkomstig door den dienst naar het laboratorium van het Gemeente ziekenhuis gebracht, teneinde voor twijfelachtige gevallen, zekerheid van de diagnose te verkrijgen. Met het verstrekken van tonnen voor het bergen van faecaliën, vuil goed en afval evenals met het verstrekken van ontsmettende middelen en doorloopende ontsmetting van vuil waschgoed werd ook nu weder regelmatig door gegaan. 4 VERBLAG MEDICÜS-ADV18EUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 884