22 5 De Medicus-Adviseur van den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst, S. A. W. VRIJLAND. heen hebben veroorzaakt. Bij deze ziekte kan het ook vaak voorkomen, dat gezonde personen de smetstof by zich hebben en door deze de besmetting wordt overgebraeht op anderen, die wel ziek kunnen worden. Meestal treedt deze ziekte sporadisch in het voorjaar op en tast in de meeste gevallen jeugdige personen aan. In de gevallen waar deze ziekte werd waargenomen, werd bij de naaste omgeving onderzoek gedaan op de aanwezigheid van smetstof. In één geval werden by twee personen verdachte coccen gevonden en deze lieden naar een neusarts verwezen voor speciale behandeling. Andere besmettelijke ziekten. Een patiënt lijdende aan vlektyphus werd in deze gemeente behandeld. Deze kwam met deze ziekte van het gevechts terrein uit Servië, waar vlektyphus menigvuldig voorkwam. Patiënt was na eenige dagen verblyf in de barak aan de Westduinen spoedig overleden en heeft geen verdere gevallen na zich gehad. Pokken, cholera enz. zijn dit jaar niet vóór gekomen, ofschoon met name de pokkenziekte in de strijd- voe.rende centrale landen veel voorkwam. VERSLAG MEDICUS-AbVlSEUR. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 885