I I I 88 110.62.67 H.A. 121.78.12 b Te zamen 518.42.99 H.A. Te zamen 448.84.33 H.A. De opbrengst over de gehouden onderhandsche ver pachting over 1915 bedroeg f 4103,89. Onder bovenstaande perceelen zyn begrepen de na volgende ondershands verpachte, en met gestanddoening van pacht gekochte perceelen wei- en teelland 165.93.74 22.29,55 43.58.58 3.19.29 4.81.95 96.10 26.91.74 17.63.— 68.25 De volgende landerijen waren ten deele openbaar en ten deele ondershands verpacht 106.71.41 H.A. 118.39.18 17.11.— 35.63.29 5.36.— 147.95.20 17.68.25 In den Veen- en Binckhorstpolder w n Tl 7) n n Noord polder Zusterpolper Escamppoldei- de bebouwde kom Westduinen Oostduinen Weiland in den Veen- en Binckhorst polder, ten deele gelegen onder de Gemeente Voorburg Weiland in den Noordpolder, ten deele gelegen onder de Gemeente Rijswijk Weiland in den Zusterpolder WTeiland in den Escamppolder ten deele gelegen onder de Gemeente Loos- duinen Teelland in den Escamppolder Weiland in de bebouwde kom Teeland Weiland in de Westduinen, ten deele gelegen onder de Gemeente Loos- duinen Teelland in de Westduinen ten deele gelegen onder de Gemeente Loos- duinen Weiland in de Oostduinen Teelland fl Tl 1 n n r n n n n w n n n n n r n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 88