89 Openbare Geineentegebouwen. a. 1. Verschillende gebouwen. Toren van de Kloosterkerk. De windvaan werd hersteld. Gebouw Prinsegracht no. 63. In de voorkamer van de conciërgewoning werd de houten vloer met binten vernieuwd en een afsluitbodem aangebracht. De gemeenschappelijke houten schutting aan deN.O. zijde van den tuin werd vernieuwd. B. Eigendommen, bestemd voor den publieken dienst en openbare Gemeentewerken. Groote of St. Jacobstoren. De zinkbedekking boven de klokken en van het daar boven gelegen zinken plat werden vernieuwd. Perceel Groenmarkt No. 5. Op den beganen grond werd een kamer, vroeger in gebruik bij de Afd. Bevolkingsregister (aangifte geboorte en overlijden) ingericht tot Broodbureau. Raadhuis. Een gedeelte leibedekking van het dak en de houten vloer en eenige vloerbinten in de kamer van de Afd. Burgerlijke Stand (hoek Kerkplein) werden vernieuwd. Gpenbare Speelterreinen. De aanleg en inrichting van een Gemeenteterrein aan de Seinpoststraat tot openbaar speelterrein kwam gereed het terrein werd in gebruik genomen. Belvedère. De benedentrap, 2 kruisschoren en eenig houtwerk werden vernieuwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 89